Čerpané dotace


 

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Snížení energetické náročnosti čerpací stanice v Dřeveši“, reg.č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0010984, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

 

Cílem projektu je realizace energetických úspor objektu čerpací stanice v Dřeveši společnosti VOTAVA CZ s.r.o. Předmětem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti objektu čerpací stanice Dřeveš, KÚ Tisovec, PČ st. 334 (budova nemá číslo popisné), obec Tisovec. Nynější tepelně technické vlastnosti neodpovídají současným energetickým požadavkům. Zaměření projektu je na zateplení obvodových konstrukcí objektu, instalaci nového zdroje tepla a osazení úsporného osvětlení.

 

dotace


Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000018

Naše firma zaměstnává zaměstnance na dotovaném pracovním místě v rámci regionálního individuálního projektu Nový start pro aktivní život v Pardubickém kraji, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP Z a státního rozpočtu České republiky.

 

Odkaz na webové stránky projektu:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/projekty_esf/projekty_v_realizaci/regionalni_individualni_projekty/novy_start_pro_aktivni_zivot_v_pardubickem_kraji